THỜI GIAN KHAI GIẢNG VÀ THỰC HỌC NĂM HỌC 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

✅Thực hiện công văn số 2018/SGD&ĐT-VP ngày 26/8/2021 về việc khai giảng năm học 2021-2022.
💌Trường Mẫu giáo Thị Trấn thông báo đến tất cả Quý phụ huynh & học sinh về việc lùi thời gian thực học ngày 6/9/2021 sang ngày 20/9/2021 so với Khung kế hoạch năm học 2021-2022, lấy thời gian dự phòng (2 tuần) sử dụng trước cho công tác phòng, chống dịch, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh là trên hết.
👉Tổ chức thực học có học sinh đến trường, không tổ chức dạy – học qua môi trường internet.
#Truongmaugiaothitran