LỄ RA QUÂN NGÀY CHỦ NHẬT XANH ĐỢT 2 NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hưởng ứng các hoạt động của thanh niên, ngày 29/05/2022 Huyện đoàn vừa tổ chức Lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Thuận, với sự tham dự hơn 70 đoàn viên thanh niên từ các khu phố, ban ngành…

Ngày Chủ nhật xanh  không chỉ tạo môi trường cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp, mà còn nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên để rác đúng nơi quy định, biết giữ gìn cảnh quan môi trường, hình thành nếp sống văn minh trong nhà trường và cũng như các khu trung tâm huyện.

Một số hình ảnh hoạt động

Ảnh: MGTT