KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN ĐỘI NGŨ BIÊN TẬP VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 27-KH/BTGHU-TTCT-PGDĐT, ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện về việc tổ chức lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên các trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022.

 Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngủ biên tập viên và cộng tác viên trang thông tin điện tử của ngành giáo dục về công tác viết tin, bài, chụp ảnh, xử lí kỹ thuật ảnh, nắm bắt dư luận xã hội, khai thác có hiệu quả trang Websize của huyện và ngành giáo dục. Sáng ngày 16/6/2022, lúc 7h 30 phút tại Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận tổ chức khai giảng Lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên các trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022.

Về tham dự có nhà báo Đoàn Hồng Phúc, phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Kiên Giang; Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó phòng GDĐT huyện Vĩnh Thuận, các đại diện lãnh đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách trang tin điện tử của trường; cùng các đồng chí phụ trách ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; cộng tác viên trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông; trang thông tin điện tử của ban Tuyên giáo huyện ủy về tham dự.

Một số hình ảnh của buổi khai giảng

Tất cả học viên nghiêm túc dự khai giảng

Ban cán sự lớp ra mắt

Ảnh: MGTT