Trường Mẫu Giáo Thị Trấn Vĩnh Thuận

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Thực hiện công văn số 23/PGDĐT, ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Huyện Vĩnh Thuận về việc Thông báo triệu tập dự lớp “ Ứng dụng công Nghệ thông tin đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Trường Mẫu giáo Thị Trấn Tổ chức lớp bồi dưỡng “ Ứng dụng công Nghệ thông tin đáp ứng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”. với mục tiêu, thời gian, thành phần địa điểm như sau: Tất cả cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

Thời gian:  từ ngày 11/5 đến ngày 12/5/2019, khai mạc lúc 7h 30 phút ngày 11/5/2019

Địa điểm: Tại Phòng họp trường Mẫu Giáo Thị Trấn (VĐ 2).

Cảm nhận của Phụ huynh

Chị Trần Thị Hằng – Phụ huynh bé Lê Duy Khôi Lớp lá 6

Cháu đã học 4 năm ở trường Mẫu giáo Thị Trấn đến nay có rất nhiều tiến bộ và đặc biệt cháu từ không thích đến hứng thú được đi học. Tôi rất cám ơn các cô giáo của trường đã hết mực quan tâm chăm sóc, động viên và giúp đỡ các cháu rất nhiều. Cháu nói chuyện mạnh dạn nhiều hơn, về nhà biết tự phục vụ cá nhân một số việc đơn giản mà không cần nhờ đến cha mẹ. Cô giáo thì tận tâm chăm sóc, giáo dục trẻ nhiệt tình. Đi học về là vui vẽ kể chuyện ở trường con đã làm được gì cho mẹ nghe, làm phụ mẹ một số việc đơn giản. Riêng cháu Duy Khôi thì tôi hoàn toàn an tân khi để cháu học ở đây.